Introductie

We hebben haast dus we moeten de tijd nemen! 

Sinds de wereld in december 2015 afsprak dat we een poging gaan doen om de catastrofale opwarming van de Aarde een halt toe te roepen is er een hoop ruis ontstaan in de discussie. Want wat is nodig, wat is zinvol, wie moet wat doen, is er wel geld voor? Er is een hoop politiek gekrakeel, tot en met Gele Hesjes aan toe en iedereen lijkt de weg kwijt.

De bottom line die straks zichtbaar zal worden is dat we in 2050 als land 70% energie moeten gaan besparen en de resterende 30% echt duurzaam moeten opwekken. Dus zonder een aanslag te plegen op de bronnen van de Aarde en zonder CO₂-uitstoot. Als dat gelukt is dan is ons land ParisProof en hebben we ons steentje bijgedragen. Dan hebben wij gezorgd dat we de taakstelling van onze 0,0003 graden Celsius opwarming voorkomen gehaald. Mensen die deze verantwoordelijkheid niet op de schouders willen nemen hebben net voor niks dit boek gekocht.

Mijn persoonlijke drijfveer en overtuiging is dat we als burgers en kleine ondernemers, ik ben er zelf ook een, ons steentje moeten bijdragen. Om aan de veilige kant te zitten heb ik zelf “Parijs” uitgelegd als 75% besparen en zoveel als mogelijk zelf opwekken. De grote bedrijven zullen in toenemende mate onder het Europese CO₂-bewakingssysteem ETS vallen en we kunnen niet anders dan hopen dat dat effectief zal blijken. Ik ben daar vooralsnog redelijk optimistisch over hoewel lobby’s als de olie-industrie, de vakantievliegerij en de automarkt me veel te krachtig zijn. We zullen zien. Maar omdat ik daar in mijn eentje geen invloed op uit kan oefenen focus ik me op waar ik wél een steentje denk bij te kunnen dragen: het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Ik begon toevallig ook in 2015 met mijn adviesbureau in het verduurzamen van woningen na een carrière in de IT waar mijn laatste rol die van Solutions Architect was. Ik kon in die functie mijn passie en drijfveer totaal niet kwijt: servers die niet gebruikt werden automatisch in slaapstand zetten was onbespreekbaar omdat de klanten betaalden voor beschikbaarheid van die servers en dan ga je niet ’s nachts vrijwillig 75% van je computers uitzetten. Bovendien recycleden we al printercartridges dus wat wilde ik nou helemaal?

Ik nam afscheid maar nam wel een tas moderne IT-bagage mee waarvan ik ontdekte dat dat me heel veel zou gaan brengen in mijn verduurzamingsmissie. De bouw is namelijk nog bijna middeleeuws georganiseerd: de bakstenen worden nog net zo gestapeld als in de tijd van de metselaarsgildes.

Everything you need, nothing you don’t

Dit was de belangrijkste stelregel die je helpt om heel veel kaf van koren te scheiden. De neiging bestaat namelijk om vanuit een technische achtergrond invulling te geven aan een bepaalde klantvraag. Met “When you are a hammer, everything looks like a nail” wordt deze beroepsdeformatie ook wel eens aangeduid. Door jezelf te dwingen een brede kijk te verkrijgen (en houden) op de klantvraag en daarvoor de tijd te nemen en de vraag achter de vraag te proberen te doorgronden kan je veel betere adviezen geven. Ik heb om die reden ook altijd minstens twee uur nodig, plus diverse koppen koffie, om de klant en zijn woning te doorgronden. 

Grootste risico’s vroeg inschatten

Een tweede gouden regel, afkomstig uit het projectmanagement is dat je aan de voorkant van een project de tijd moet nemen om voor te denken. Dit is duur en lijkt soms futiel maar een leiding onder de vloer leggen voor de laadpaal die over 5 jaar nodig is kost €5 aan PVC. Als de nieuwe vloer met vloerverwarming er eenmaal in ligt kijk je aan tegen een hak- en breeksessie van €10.000. Vóórdenken dus, en niet nádenken.

Een dure warmtepomp kopen en er dan in de eerste winter achter komen dat de vloerverwarming in de woning die er al lag ooit bedoeld was als bijverwarming…dat wordt een hele dure teleurstellende grap.

Laat specialisten het werk doen

“If you think professionals are expensive, try hiring an amateur”. We zijn als Nederlanders wereldkampioen Laagste Prijs Garantie. Het liefst kopen we na eindeloos gratis informatie inwinnen van Facebookexperts via een vage Webshop de allergoedkoopste grijs geïmporteerde spullen. “Ken je een goede installateur die ook garantie wil geven” is dan de vervolgvraag die de adviseur krijgt. Waarna uiteindelijk een bevriende klusjesman de boel aan elkaar knoopt want de vakman bleek toch te duur. Waarna de installatie alsnog van geen kant werkt. Ik adviseerde dit soort klanten het afgelopen jaar soms zelfs weer een CV-ketel te nemen om een begin te maken de ramp te herstellen…

Goed, genoeg waarschuwingen vooraf. Het zal duidelijk zijn dat ik heel erg ben voor het maken van een plan, met activiteiten in de juiste volgorde en uitgevoerd door mensen die weten hoe het moet.

Sommigen zullen wellicht zeggen dat het boek dat voor je ligt de dikste bedrijfsfolder uit de geschiedenis van het ondernemen is maar je moet me echt geloven dat ik dit boek uitsluitend schreef vanuit hart voor de Klimaatzaak, er zijn 7 miljoen huizen die aangepakt moeten worden. Als ik er elke week twee zou doen dan heb ik bij mijn pensioen 1 wijk van Weert, waar ik woon, gedaan en voorlopig is nog niet in elke wijk van Nederland iemand bezig met de energietransitie zoals ik dat doe dus ik deel mijn kennis graag. Dit boek is vooral bedoeld als ontlasting van mijn inbox die overstroomt met aanvragen van huizen zo ver weg dat ik het niet eens kan bereizen met mijn elektrische auto.

De energietransitie gaat 200 miljard kosten

Je kan elke willekeurig bedrag noemen om me te overtuigen dat de energietransitie niet kan lukken maar ik word er niet warm of koud van. Tot 2050, nog 31 jaar, gaan we gemiddeld per woning €300 per maand reserveren voor onderhoud, aldus de Vereniging Eigen Huis. Het gereserveerde onderhoudsbudget 31 jaar x 12 maanden x 7 miljoen woningen x €300 = €781.200.000.000 = 781 miljard euro. En dit is exclusief het geld dat we aan nieuwe keukens en badkamers uitgeven omdat ze niet meer bij de tijd zijn. 1 biljoen dus ongeveer.

Figuur 1 : Onderhoudskosten eigen woning eerste twee jaar na aankoop
(bron: Vereniging EigenHuis)

Het is mijn stellige overtuiging dat als we een stukje van dat budget op de juiste momenten aan de juiste zaken uitgeven dat we dan pijnloos ParisProof kunnen raken voor 2050.

Ik wens je heel veel plezier bij het naar je huis leren kijken door de bril van de Huisfluisteraar om met de nodige aanwijzingen een GeenSpijt-onderhoudsplan te maken waarmee je ook jouw huis de komende decennia ParisProof kan maken.