7 Voorbeeldaviezen

Afbeelding via WikiMedia Commons Wat zou Lars doen? Voorbeelden … in pro versie links naar de volledige PDF’s van geanonimiseerde rapportages. Of zelfs Word Templates, afrekenen per stuk? Korte analyse gebouw, gap-analyse voor PPP, wat zou Lars doen? 1930 Oud-Zuid Beschrijving bouwwijze, huidige onderhoudsstatus en daaruit volgende maatregelen matrix en daaruit volgende volgpreadvies met kostenschatting […]