3.3 De Groene Tabel

Het beste plan maak je zelf

Afbeelding via WikiMedia Commons

In hoofdstuk 2 legde ik de verschillende ambitieniveaus uit die je kunt hebben qua wooncomfortverbetering. In dit hoofdstuk tot nog toe onderzochten we je woning.

Nu kennen we dus de beginsituatie en de gewenste eindsituatie, daartussen zit een “gap”, die met oplossingen overbrugd moet worden:

Nu moeten we dus met alle informatie die we verzameld hebben een lijst gaan maken van maatregelen en de kwaliteit daarvan gaan vastleggen. Ik zal dat vanaf nu de Groene tabel noemen.