3.3 De Groene Tabel

Afbeelding via WikiMedia Commons In hoofdstuk 2 legde ik de verschillende ambitieniveaus uit die je kunt hebben qua wooncomfortverbetering. In dit hoofdstuk tot nog toe onderzochten we je woning. Nu kennen we dus de beginsituatie en de gewenste eindsituatie, daartussen zit een “gap”, die met oplossingen overbrugd moet worden: Nu moeten we dus met alle […]