RO Comfortventilatie

Het beste plan maak je zelf

In het ParisProofPlan heeft goede ventilatie een voorname plek. We hechten er zoveel waarde aan omdat het de missing link is in veel renovatieplannen: als je alle kieren dicht zit je opeens in een potdicht huis en dat kan niet de bedoeling zijn. Om die reden hebben we ventilatie op 1 gezet. Als die namelijk in orde is kan je daarna op kierenjacht gaan zo goed als je kan.

Zonering

Maak een zoneringsplan waarin je aangeeft welke ruimtes onafhankelijk van elkaar qua ventilatiedebiet aangestuurd moeten kunnen worden. Als je namelijk dan toch met leidingen aan de slag gaat dan wil je ook all-the way gaan : ‘s nachts de woonkamer een minimaal debiet zodat alle ventilatiekracht voor de slaapkamers beschikbaar is. Als je dit niet doet zul je merken dat je om de ouderslaapkamer “goed te krijgen” de WTW eigenlijk veel te hard moet laten werken, met geluidsoverlast tot gevolg.

Dat geluid is weer een minder groot probleem als er ‘s avonds in de woonkamer 6 volwassenen en een paar kinderen dineren. Dan is er geroezemoes en is 35 of 40 dB geluidsdruk helemaal niet erg, wel wil je dan alle ventilatiepower naar de woonkamer kunnen leiden, de slaapkamers kunnen dan even minder lucht aangeboden krijgen. Twee zones dus

De fysieke onderdelen in een ventilatiesysteem:

  • Sensoren die meten aan de luchtkwaliteit in de belangrijkste plekken : woonkamer en ouderslaapkamer
  • Een ventilatie-unit met warmteterugwinning. Evnetueel voorzien van enthalpiewisselaar die de luchtvochtigheid op peil houdt als het hard vriest. De meeste goede WTW’s hebben een instelbaar debiet en het is daarom niet erg een te grote unit te nemen. Het rendement van de warmtewisselaar leidt niet onder een te grote dimensionering en vaak zijn de grotere kasten stiller (let hier op in de spec. sheets).
  • Goede geluiddempers in het inblaaskanaal en afzuigkanaal om ventilatorgeluid tegen te houden.
  • Luchtdistributiekasten (een per zone) met klepbesturing om een zone duicht te kunnen zetten.
  • Slangen naar de individuele ruimtes
  • Ventielen in de ruimtes waar ingeblazen wordt

Opties

  • Een warmtebatterij in de aanzuig-kant waarmee de buitenlucht voorgekoeld of voorverwarmd kan worden (al naar gelang het seizoen). Door de lage temperatuur en dus grote delta T kan een relatief kleine batterij met de temperaturen die een warmtepomp levert toch een groot vermogen afgeven.
  • Fijnstoffiltering (elkotrostatisch of niet) om de binnenlucht extra schoon te maken.

Referentie-ontwerp

RO Ventilatie

Jaren 80 en later : retourkanalen liggen er al door de systeem C MV-box.

Jaren 70 en vroeger : zowel aan- als afvoerkanalen moeten geplaatst worden

Discussie

Grondbuis

Er wordt veel geschreven over het voorkoelen of voorverwarmen van ventilatielucht door middel van een grondbuis. Het idee is aantrekkelijk maar er zijn een aantal overwegingen die er voor zorgen dat het niet echt vaak toepasbaar is:

Er moet tientallen meters buis de grond in (wat bijna nooit kan), en vooral warm vochtig weer en koude grond  inwendige condensatieproblemen en plassen in de buis tot gevolg.

Ook moet de buis natuurlijk van de ondergrond naar de WTW gebracht kunnen worden.